Citater om lykke


Citater om lykken"Lykke er, når ens forventninger svarer til virkeligheden."

– Troels Kløvedal-


--- O ---

 

"Husk, at for hvert minut du er vred, mister du 60 sekunders lykke."

– Mahatma Gandhi-


&&&

 

 "Lev ikke i fortiden, drøm ikke om fremtiden, koncentrer dit sind om nuet."

 – Buddha-


&&&

 

"Tænk bare på hvor lykkelig du ville være, hvis du mistede alt – og fik det igen."

– Terents-


&&&

 

"Vejen findes ikke i himlen, Vejen findes i hjertet."

– Buddha-


&&&

 

"Lykken er ikke en station, man kommer til, men en rejsemåde." 

– M. Runbeck-


&&&

 

"Vent ikke – tidspunktet vil aldrig være perfekt."

 – Napoleon Hill-


&&&

 

“Der findes kun to måder at leve livet på.

Den ene er, som om ingenting er et mirakel.

Den anden er, som om alting er et mirakel.”   

– Albert Einstein-


&&&

 

"De fleste mennesker er lige så lykkelige,

som de beslutter sig til at være." 

– Abraham Lincoln-


&&&

 

"Lykke kan man ikke rejse til, eje, tjene, bære eller indtage.

Lykke er den spirituelle oplevelse af at leve hvert minut

med kærlighed, nåde og taknemlighed."  

– Denis Waitley-


&&&

 

"Lykke er en retning, ikke et sted."

 – Sydney J. Harris-


&&&


 

"Lykke er, når det du tænker, siger og gør er i harmoni."

– Mahatma Gandhi-


&&&

 

"Hver morgen når jeg åbner mine øjne, siger jeg til mig selv:

Jeg, og ikke begivenheder, har evnen til at gøre mig lykkelig eller ulykkelig i dag.

Jeg kan vælge, hvilken det skal være. Igår er væk, i morgen er ikke kommet endnu.

Jeg har kun én dag, i dag, og jeg bliver lykkelig i den."

– Groucho Marx-


&&&

 

“Lykke er en attitude.

Vi kan selv bestemme, om vi vil være ulykkelig eller glad og stærk.

Mængden af arbejde er det samme.”

– Francesca Reigler-


&&&

 

“Be happy for no reason, like a child.

If you are happy for a reason, you’re in trouble,

because that reason can be taken from you”.   

– Deepak Chopra-


&&&


"Everything will be fine if your mind is alright."


- Shakespeare-&&&"Lykke kan man ikke rejse til, eje, tjene, bære eller indtage.

Lykke er den spirituelle oplevelse af at leve hvert minut

med kærlighed, nåde og taknemlighed."


- Denis Whitley-&&&
"Det kræver ofte mere mod at turde gøre tingene rigtigt

end at frygte at gøre dem forkert."&&&
"Du behøver ikke at være bedre end alle andre,

så længe du er den bedste udgave af dig selv."


  - Sadhguru-&&& 

"Kald det skyld, frygt, vrede eller had

- helt grundlæggende betyder det

at dine følelser modarbejder dig.

Og du er i stand til at rette på det."


  - Sadhguru-&&& 

"Tvivl er en god ting.

Det betyder du stræber efter sandheden.

Mistænksomhed er en sygdom og betyder at

du på forhånd har draget en negativ konklusion."

                                         

  - Sadhguru-&&&
"Forskellen mellem

hvad vi gør og hvad vi er i stand til at gøre

kunne løse de fleste problemer"


- Gandi-&&&
"Det er ikke formen på din næse eller din hage,

eller farven på hud som gør dig smuk.

Et smilende ansigt er altid et smukt ansigt."


  - Sadhguru-&&&

                                      

 

"Effektivitet skal altid opstå af kærlighed og omsorg

for de mennesker du har omkring dig.

Det skal ikke bare være en ligegyldig maskine-lignende handling."


  - Sadhguru-&&& 

"Afslapning er en form for middel, som smører dit system.

For lidt afslapning betyder at der vil opstå en friktion inde i dig."


  - Sadhguru-&&&
"Der findes ingen rigtige beslutninger i livet.

Tager du en beslutning og ligger alt hvad du har i den,

så vil resultatet blive vidunderligt."

                                     

  - Sadhguru-&&&
"Sindet er samfundets skraldespand.

Enhver som går forbi putter noget ned i den."

                                         

  - Sadhguru-&&&
"Det værste der kan ske for dig er,

at du vil forblive i et uudnyttet liv.

Uanset hvilke muligheder du har, så må du udnytte dem

til det fuldeste og måske endda lidt mere." 

                                  

  - Sadhguru-&&&
"Religioner adskiller - spiritualitet samler. "


  - Sadhguru-&&&"At være på den spirituelle vej betyder, at forstå

at kilden til dine problemer og kilden til dit velvære

findes indeni dig."


  - Sadhguru-&&&"Dit sande jeg viser sig, når ting i livet ikke går som de skal.

Når alt går godt kan enhver spille fantastisk."

                                          

  - Sadhguru-&&&
"Taknemmelighed for alt vil bringe dig succes og sejr."


  - Sadhguru-&&&"Det handler ikke om dit stressende skema.

Det handler om, at du har frygtelig travlt

med dine tanker og følelser."


  - Sadhguru-&&&"Uanset kriserne som opstår i dit liv,

må du ikke gøre dig selv til en ensom person."

                                         

  - Sadhguru-&&&
"Tag ikke dit liv dødsens seriøst.

Seriøsitet vil medbringe dig dødens kvaliteter,

mens du er i live."


  - Sadhguru-&&&"Din evne til at opleve noget er omvendt proportional

med mængden af viden, du har indsamlet omkring det."

                                        

  - Sadhguru-&&&"Vrede er ikke en handling - det er en reaktion.

En reaktionstilstand er en slave position."

                                         

  - Sadhguru-&&&"Det første skridt mod forståelse er, at indse du ikke forstår."

                                        

  - Sadhguru-&&&
"Du er nødt til at vide hvornår du skal bruge logik og hvornår du ikke skal.

Alle de vidunderlige ting i livet virker dumme, hvis du analyserer dem logisk."


  - Sadhguru-&&&"Frygt opstår blot fordi du ikke lever med livet - du lever i dit sind."

                                         

  - Sadhguru-&&&"At være ulykkelig er en frygtelig forbrydelse mod dig selv og hele menneskeheden.  

Du spreder kun det du selv er til andre."


  - Sadhguru-&&&"Se dybt ind i dig selv - udover alle dine kropslige og sindslige behov -

hvad er det du virkelig gerne vil?

Dette burde du gøre."

                                          

  - Sadhguru-&&&
"Intet i livet er et problem - alt er en mulighed."

                                         

  - Sadhguru-&&&"Hvis du vil have at din krop og din hjerne arbejder godt,

så skal du først og fremmest blive lykkelig gennem din egen natur."


  - Sadhguru-&&&"Når du ikke har misundelse, jalousi og et behov for

at sammenligne dig selv med andre,

kan du fokusere alle dine evner på at gøre de nødvendige ting."


  - Sadhguru&&&"Uddannelse har brug for inspirationog ikke kun information.

Kun inspirerede mennesker kan formå

at forandre deres eget såvel som andres liv."

                                         

  - Sadhguru-&&&"Lykkelige er de, der drømmer drømme

og er villige til at betale prisen for

at få dem til at gå i opfyldelse."&&&
"Intet er godt eller dårligt, medmindre

vore tanker tillader det."

       

       - Shakespeare-&&&
"Forskellen mellem det umulige og det mulige 

ligger i dine tanker og dine beslutninger."

                                                                   

- Nathalie Dahl-&&&
"Du får det bedste ud af de andre,

når du får det bedste ud af dig selv."

                                                                                               

 - Harvey Firestone-&&&
"Gavmildhed, disciplin, tålmodighed, flid

og indre balance er nøglen til alle låse."

                                                                 

- Nathalie Dahl-&&&
"Når du tror på dig selv, tror andre også på dig."

                                                             

 - Nathalie Dahl-&&&
"Lad os træne vores sind for at finde klarhed over,

hvad vi egentlig vil med livet."

                                                               

- Nathalie Dahl-&&&"Den, der aldrig er faldet ned,

er heller aldrig klatret op."

                                                             

- Nathalie Dahl-&&&"Den bedste motion for hjertet er 

at bukke sig ned og løfte andre mennesker op."

                                                                                                   

- John A. Holmes&&&
"The purpose of our lives is to be happy."


 - Dalai Lama-&&&"Når du føler, at alt omkring dig kollapser,

begynd at tænke på, hvad du vil bygge på 

den fri plads."


- OSHO-&&&"Menneskers handlinger er de bedste billeder på deres tanker."


- John Locke-&&&
"Der er dem, som handler, bliver belønnet."


- Aristoteles-&&&
"Hvis man ønsker at sikre andres vel,

skal man altid have befæstet sin egen."


- Konfutse-&&&
"Den eneste begrænsnng til vores realisering i morgen

er vores tvivl i dag."


- Franklin D. Roosevelt-&&&"De bedste og smukkeste ting i verden

kan ikke ses. De skal føles."


- Nathalie Dahl-&&&"Den første og største sejr er 

at sejre over sine tanker."


- Nathalie Dahl-&&&"Begejstring er som et lille lys i mørket,

der viser dig din vej til succes."


- Nathalie Dahl-&&&"Hemmeligheden bag lykke ligger i

at beundre uden at begære."


- F.H. Bradley-&&&"Vær lykkelig.

Det er den eneste måde

at blive klog på."


- Colette-&&&"Hvis man ønsker at blive respekteret,

skal man respektere sig selv."


- Nathalie Dahl-&&&"Brug ordet UMULIGT 

med stor forsigtighed."


- Nathalie Dahl-&&&"Hvis du ikke kan finde glæden i dig selv,

er det nytteløst at søge den andre steder."


- Nathalie Dahl-&&&"Lykke er i alt væsentligt en tilstand,

der handler om helhjertet at arbejde i

en bestemt retning, uden at ombestemme sig

eller tage forbehold."


- William H. Sheldon-&&&
"Livet bliver, hvad dine tanker gør det til."


- Markus Aurelius-&&&"Hvis vi sætter pris på alt omkring os,
så sætter alt omkring os - også pris på os."


- Nathalie Dahl-&&&


"Menneskets tragedie er,

at ved opfattelse af sig selv adskilt fra resten af verden,

skaber man et fængsel for sig selv."


-  Albert Einstein-&&&"Sandt mod er at være ærlig over for sig selv."


- Nathalie Dahl-&&&"Hvis du ikke er i mental balance,

vil dit sind og krop arbejde imod dig."


- Nathalie Dahl-&&&"Et menneske er, som det tænker."


- James Allen-&&&"Et betydningsfuldt menneske klager aldrig over manglen af muligheder."


- Ralph Waldo Emerson-&&&
Hele teorien mister sin mening, hvis der ikke arbejdes på den i praksis.&&&
Du kan høre om sundt liv så meget du vil og alligevel

forurene dig selv med negative tanker.&&&Væk den kreative kraft i dig selv

i stedet for at opretholde den destruktive kraft.

Sådan kan du være med til at forbedre vores verden.


&&&


At ændre verden starter med at ændre hver person.&&&


Vi gør os selv stærke og svage.

Med sine tanker.&&&Du kan kun ændre noget gennem skabelse,

ikke igennem ødelæggelse.&&&


Pas på, hvad du fylder din krop og dit hoved med.&&&


 I dag er verden blevet døv af de rigtige ord.

 Det, der skal til nu, er de rigtige gerninger

– intet mere.


&&&En person, som er udsat for vrede, kan ikke andet end

at være genstand for manipulation.&&&Omvendelse er en dyb, glødende, sand erkendelse

med hele ens væsen om ​​at en begået handling eller en tanke,

der er opstået, er forkert.&&&At finde meningen med livet er lykke,

at finde lykke i livet er mening.&&&
 "Et af hovedtegnene på lykke og harmoni er

det fuldstændige fravær af behovet for at bevise noget for nogen."

- Nelson Mandela, Sydafrikas 8. præsident 1918-2013 -
 

Skriv venligst dine udfordringer

og få en professional feedback:


Jeg ringer dig op lige så snart jeg kan.